SAGRADONG AKLAT 6

SAGRADONG AKLAT 6

COMBATIS TEMPLATE
1. Combatis as a special DTEF Mandate and as a Gift
To the Divino practitioner.

2. Perspectives of Combatis from a Divino Viewpoint.

3. Essentials of Combatis
4. Procedures for Combatis
5. Best Practices of Combatis
6. Special cases of Combatis (Read DTEF BOOKs ON HEALING and COMBATIS)

7. Solutions to Different Combatis Situations (Read DTEF BOOKS ON HEALING and COMBATIS)

8. Do’s and don’t’s of Combatis (READ DTEF BOOKS ON HEALING and COMBATIS)


(PAMBURA)
UDS ULTIMATE DESTROYING SHIELD

LEVEL 1
(PAMBURA)
LEVEL 2
LEVEL 3
LEVEL 4
LEVEL 5
LEVEL 6
PROCEDURE FOR USING THE ULTIMATE DESTROYING SHIELD PRAYERS:
LEVEL 7 Pambura
CANE STRIKE 1
CANE STRIKE II
CANE STRIKE III
Pambura (Hand Twisting)
LEVEL 8 Pambura
CANE STRIKE 1
CANE STRIKE II
CANE STRIKE III
Level 9 Pambura
CANE STRIKE I
Level 33 Pambura

CANE STRIKE I
Level 34 Pambura

CANE STRIKE I
Level 35 Pambura

Level 36 Pambura

CANE STRIKE I
Level 37 Pambura

CANE STRIKE I
Level 38 Pambura

CANE STRIKE I
Level 39 Pambura

CANE STRIKE I

Level 40 Pambura

CANE STRIKE I
Level 41 Pambura
CANE STRIKE I


Level 42 Pambura

CANE STRIKE I
Level 54 Pambura

CANE STRIKE I
Level 78 Pambura

CANE STRIKE I
Level 97 Pambura

CANE STRIKE I
Level 117 Pambura

CANE STRIKE I
Level 179 Pambura

CANE STRIKE I
Level 285 Pambura

CANE STRIKE I
Level 387 Pambura

CANE STRIKE I

Level 479 Pambura

CANE STRIKE I
Level 720 Pambura

CANE STRIKE I
Level 967 Pambura
CANE STRIKE I
Level 1232 Pambura
CANE STRIKE I

Level 1375 Pambura
CANE STRIKE I
Level 1420 Pambura

CANE STRIKE I
Level 1575 Pambura
CANE STRIKE I

Level 1645 Pambura
CANE STRIKE I
Level 1760 Pambura
CANE STRIKE I
Level 1842 Pambura
CANE STRIKE I

Level 1963 Pambura
CANE STRIKE I

Level 2025 Pambura
CANE STRIKE I
Level 2047 Pambura
CANE STRIKE I
Level 2120 Pambura
CANE STRIKE I
Level 2280 Pambura
CANE STRIKE I
Level 2365 Pambura
CANE STRIKE I
Level 2490 Pambura
CANE STRIKE I

Level 2576 Pambura
CANE STRIKE I
Level 2675 Pambura
CANE STRIKE I
Level 2732 Pambura
CANE STRIKE I
DIVINE GIFTS/WEAPONS OF THE GOD THE SON JESUS CHRISTO
---SWORD OF GOD THE SON
-SHIELD COMING FROM JESUS
CHRIST (HIGHER THAN ESEYENE)
--- RAYS COMING FROM THE TORN HAND OF JESUS CHRIST. WHEN USED IN COMBINATION WITH LATEPATE, IT CAN REMOVE ALL ITCHES, ALL PAINS , AND ALL WOUNDS.

-GIFT OF Wisdom coming from GOD THE HOLY SPIRIT. LEVEL 264
---WOUND ON THE SIDE OF JESUS CHRIST LEVEL 778,000(+25,000)
-SACRED WOUNDS ON THE BACK OF JESUS CHRIST . LEVEL 78,000T POWER TO 68,000 power to 6488.
– WOUNDS ON THE HANDS OF JESUS CHRIST LEV 7,986 T POWER OF 5, 986T
RAISED TO CASCADING PWR 788/786/784/688/708/710/ PWR TO 136,288/108,028
– BROKEN BONE ABOVE THE WOUND IN THE RIB CAGE OF JESUS CHRIST . TO BE USED AS A WEAPON
LEVEL 56
POWER 38
CASCADING 38/36/32/30/28/26/
PWR 416/268
SACRED WEAPONS OF GOD THE
HOLY SPIRIT
Mental combatis against the false images created by the diabs against the DHT. Raised to 4668 T /4826 T with Cascading power raised to the maximum level allowed by the DHT covering 416.cascading level with repetitive power of 728.
Combatis laban sa mga bagay na pumipigil sa pagpapalalim ng pananampalataya.

Combatis against false messages and impossible scenarios fabricated by the diabolicos
Combatis against false messages being picked up by the third ear.

Combatis against negative and evil scenarios turning into reality because of the impact of the mind
Pwr of 11,500/11,500
Cascading Level 39,598
Repetitive power 39,786
Cycle power
DIVINE HOLY TRINITY PRAYERS

1) FOR REBALANCING THE ENERGY:

SACRED POWERS OF THE DIVINE HOLY TRINITY + STRIKING DEVELOPING, EXPLODING ,EVOLVING POWERS OF THE DIVINE HOLY TRINITY RAISED TO

THE DESIRED LEVELS ALLOWED BY THE DIVINE HOLY


SACRED ENERGY 1 OF THE DIVINE HOLY TRINITY
WITH DIVINE ENERGY RAISED TO MAGNIFYING POWERS RAISED TO THE MAXIMUM LEVEL ALLOWED BY THE DIVINE HOLY TRINITY AND CYCLE POWER RAISED TO THE MAXIMUM LEVEL ALLOWED BY THE DIVINE HOLY TRINITY.

SACRED WEAPONS OF GOD THE FATHER(LEVEL 1)

DIVINE GIFTS/WEAPONS OF GOD THE SON

DIVINE GIFTS/WEAPONS OF THE GOD THE SON (LEVEL 2)
SACRED WEAPONS OF GOD THE
HOLY SPIRIT (LEVEL 1)
SACRED WEAPONS OF GOD THE
HOLY SPIRIT (LEVEL 2)

C) SACRED WEAPONS OF GOD THE
HOLY SPIRIT (LEVEL 3)
STARK COMBATIS PRAYERS

1. SKY STARKS (BELONGS TO GOD THE SON)
DIVINE GIFTS/WEAPONS OF GOD THE SON (LEVEL 1)2. STAR STARKS (BELONGS TO GOD THE FATHER )
SACRED WEAPONS OF GOD THE FATHER (LEVEL 1)
3. SUN STARKS (BELONGS TO GOD THE HOLY SPIRIT)
SACRED WEAPONS OF GOD THE
HOLY SPIRIT
(LEVEL 1)
4. SADDLE UP STARKS (BELONGS TO ALL OF THE DIVINE HOLY TRINITY)
A) SACRED WEAPONS OF GOD THE FATHER (LEVEL 1)
B) DIVINE GIFTS/WEAPONS OF GOD THE SON (LEVEL 1)
C) SACRED WEAPONS OF GOD THE
HOLY SPIRIT (LEVEL 2)
HOLTEN COMBATIS
II. WAVE HOLTEN (BELONGS TO GOD THE FATHER )
SACRED WEAPONS OF GOD THE FATHER (LEVEL 2)
HOLTEN COMBATIS 1 PRAYERS
III. WIDENING WATERWAYS (BELONGS TO GOD THE SON)
DIVINE GIFTS/WEAPONS OF GOD THE SON (LEVEL 3)
HOLTEN COMBATIS 1 PRAYERS
IV. WATER HOLTEN(BELONGS TO GOD THE HOLY SPIRIT)
SACRED WEAPONS OF GOD THE
HOLY SPIRIT (LEVEL 3)
V. SPARKLING DANUBE HOLTEN (BELONGS TO ALL OF THE DIVINE HOLY TRINITY)
A) SACRED WEAPONS OF GOD THE FATHER (LEVEL 2)
B) DIVINE GIFTS/WEAPONS OF GOD THE SON (LEVEL 3)
C) SACRED WEAPONS OF GOD THE
HOLY SPIRIT (LEVEL 3)
VI. BUSINESS EK AND WATER BUSINESS ANGELS
V. THE DIVINE HOLY TRINITY
A) SACRED WEAPONS OF GOD THE FATHER (LEVEL 3)
B) DIVINE GIFTS/WEAPONS OF GOD THE SON (LEVEL 4)
A) SACRED WEAPONS OF GOD THE FATHER (LEVEL 4)
. SACRED INROAD DOOR PRAYERS OF THE DHT

(BELONGS TO GOD THE FATHER )
SACRED INROAD DOORS OF GOD THE FATHER (LEVEL 1 SID)
GIFTS/WEAPONS OF GOD THE SON (LEVEL 1 SID)
KASAYSAYAN NG PITONG ARKANGEL

MGA SAGISAG AT TUNGKULIN NG PITONG ARKANGEL SA LANGIT
ORACION UPANG MALIGTAS SA MADLANG SAKUNA
ORACION UPANG MALIGTAS SA SIGNOS PLANETAS:
ORACION UPANG MALIGTAS SA MGA SAKIT AT KARAMDAMAN.
ORACION PARA SA PANGPALUBAG-LOOB

ORACION SA PAGHINGI NG TAWAD AT AWA SA DIOS:ORACION UPANG MALIGTAS SA APAT NA ELEMENTOORACION UPANG MALIGTAS SA LISYANG HATOL NG HUKOM

MAIKLING PAGTAWAG SA PITONG ARKANGHEL
PANGALAN NG PITONG ARKANGHEL NA HINDI BINYAGAN
PITONG ARKANGHEL NA LUMABAS SA MATA NG INFINITO DIOS

PITONG ARKANGHEL NG ADONAT
ANG PITONG ARKANGHEL
MICAEL
GABRIEL -
RAFAEL –
URIEL –

SETIEL –
JUDIEL –

BARAQUIEL -
MGA PANGALAN NG 'PITONG KANUNU-AN NA DINIDIYOS NG MGA GENTIL
PITONG KANUNU-AN NA SINASAMBA NG MGA HEBREO
PANALANGIN SA PITONG KANUNU-AN
PANALANGIN NI JESUS SA MGA KANUNU-NUNO-AN NG BIGYAN N.G LIWANAG, AT NINGNING ANG ARAW..
PANALANGIN SA MGA KANUNU-NUNOAN NA PINAG-MULAN NG S.T.N
PITONG SUSI
NARITO ANG LARAWAN NG PITONG SUSI

ANG HARI NG LAHAT NG HARI AT PANGINOON NG LAHAT NG PANGINOON

ORACION NG PITONG TATAK
LIGTAS SA KAPAHAMAKAN AT KAMATAYAN

ORACION -- JURAMENTO
ANG PAGPAPAHAYAG NI CRISTO NG: KANYANG KASASAYAN KAY SAN PEDRO, 'KAY' SAN PABLO, KAY SANTA BRIGIDA AT. KAY SAN MATILDE.

ANG SABI NIYA AY GANITO:

ANG PAG-UUSAP NG MAG-INANG MAHAL NA BIRHEN
ANG PAHAYAG NI KRISTO SA IBANG SANTO AT SANTA

ANG SABI NAMAN NI KRISTO KAY SANTA RITA DE CASIA AY GANITO:


ANG SABI NAMAN NG ATING PANGINOONG JJESUCRISTO KAY SAN PABLO AY GANITO:

GANITO NAMAN ANG SABI NI KRISTO KAY SAN PEDRO

ANG PAHAYAG NI KRISTO KAY LAZARO

AT SA TAGHIBULAG NAMAN AY GANITO:

SA TAGLIWAS NAMAN AY ITO:
AT ANG ISA PANG TAGALIWAS AY ITO:
NARITO PA ANG SABI NI CRISTO KAY LAZARO:
MGA PANALANGIN
INVOCASION SA DIYOS ESPIRITO SANTO

PITONG SUSI
PANALANGIN – PATUNGKOL SA LAHAT (KALIGTASAN)

ORACION PATUNGKOL SA PITONG PRINSIPE NG KALANGITAN

ORACION KUNG ANG DALA’Y CRUSIFICO

UPANG MALIGTAS.


ANG SIKRETO AT KUMPLETONG KASAGUTAN SA BAWAT TANONG, MAGING ANG MGA RITUALS AT IBA’T-IBANG MGA GAMIT AY INYONG MABABASA SA SAGRADONG AKLAT 6 NA PUWEDE NINYONG MAKUHA SA PAMAMAGITAN NG PAGTEXT KAY BROD NEST 09186927123. MAKIKITA NINYO RIN ANG KANYANG ADS SA BUY AND SELL UNDER PERSONAL SERVICES NA GANITO ANG NAKASAAD.
THIRD EYE READINGS ON HEALTH, BUSINESS, & PERSONAL 09186927123.
PWEDE RIN MAG SIGN-UP SA http://divino-thirdeye.webs.com/ AT MAG EMAIL SA brodnest@rocketmail.com at sa nsarenas777@gmail.com